• Homepage
  • Blog
  • Prezentare sintetică – Utilizarea instrumentelor TIC în predare

Prezentare sintetică – Utilizarea instrumentelor TIC în predare

Prezentare sintetică – Utilizarea instrumentelor TIC în predare

Programul propus răspunde obiectivelor strategiei Europa 2020, facilitând „creșterea inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere” și „creșterea favorabilă incluziunii” prin contribuția la utilizarea mai largă a tehnologiilor digitale în activitatea didactică.

Studiile arată că (www.eprof.ro), majoritatea profesorilor au competențe de bază TIC (autoapreciate ca ”bune” sau „foarte bune”) între 66% și 78% știind să lucreze cu documente, editoare de text sau de prezentări și peste 90% știind să folosească Internetul pentru navigare, email, căutare. Totuși, semnificativ mai puțini profesori (sub 58%) au abilități mai avansate de lucru cu obiecte multimedia, să copieze date între aplicații „office”, să folosească programe de calcul tabelar și doar 15,6% afirmă că știu multe despre elearning, în timp ce 40,1% afirmă că nu știu multe iar 8,9% deloc despre acest subiect

. Cu privire la utilizarea TIC: dacă 70% dintre cadrele didactice folosesc TIC cel puțin săptămânal pentru a printa materiale, 64% pentru pregătirea cursurilor, 58% pentru email cu colegii, doar 33% o folosesc pentru comunicarea email cu elevii, 21% utilizează proiectoare video pentru lecții și DOAR 13% UTILIZEAZĂ PLATFORME ELEARNING. In mod similar, la nivelul învățământului superior, competențele TIC, deși sunt ceva mai dezvoltate, suferă de aceeași gamă de limitări descrisă mai sus. Aceste date arată că instrumentele TIC nu sunt utilizate suficient în activitatea didactică, mai ales în relația cu elevii și studenții: comunicare, predare, testare, realizare de conținut educational etc. Acest lucru nu poate fi pus doar pe seama lipsei infrastructurii: deși România continuă să aibă un raport nefavorabil de elevi la un calculator cu 13 la nivel gimnazial și 10 la nivel liceal comparativ cu media europeană de 5, totuși s-a ajuns la o infrastructură TIC în învățământ, puține școli neavând calculatoare și internet.

Scopul programului constă în dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul primar, gimnazial și liceal referitoare la utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, în concordanță cu obiectivul general al proiectului strategic POSDRU – “e-Mentor: Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi, pentru profesori”, ID: 140877. Acest proces este necesar pentru asigurarea unui învăţământ adecvat cerințelor specifice societății informaționale, devenind eficient prin transferul de competenţe de organizare, desfăşurare şi evaluare a procesului didactic.

Cursul este structurat în 6 module, fiecare modul având ca scop dezvoltarea de competențe specifice în utilizarea instrumentelor TIC în predare.

Primul modul, intitulat “Procesarea textelor: Aplicația Microsoft Word”, prezintă elemente generale și specifice procesării textelor. Accentul cade pe utilizarea procesorului de texte Microsoft Word din pachetul Office 2013 pentru elaborarea unor materiale şi mijloace moderne pentru o activitate optimă centrată pe elevi şi pe activităţi practice. Participanţii se vor informa asupra acestora şi vor avea ocazia să aplice exemplificativ şi să verifice practic efectul lor. Modulul conține o descriere generală a aplicației Word, este prezentat modul în care se realizează gestiunea fișierelor, formatarea documentelor și formatarea la nivel de caracter și de paragraf. Se continuă cu prezentarea modului în care se prelucrează tabelele, imaginile și obiectele grafice, precum și modul în care se efectuează operațiile de aranjare, salvare, previzualizare și tipărire.

În al doilea modul, intitulat “Calculul tabelar: Aplicaţia Microsoft Excel”, accentul cade pe utilizarea aplicației de calcul tabelar Microsoft Excel din pachetul Office 2013. Modulul începe cu o descriere generală a aplicației Excel și se continuă cu prezentarea elementelor specifice, cum ar fi: crearea unui registru de calcul, editarea și introducerea datelor, formatarea conținutului, filtrarea și sortarea datelor, realizarea validării datelor și a formatării condiționate, crearea și utilizarea formulelor, reprezentarea grafică a datelor și imprimarea unei foi de calcul.

Al treilea modul, intitulat “Crearea online a conținutului educațional – Google Docs”, prezintă utilitarul Google Docs, care permite crearea şi modificarea online a documentelor, registrelor de calcul şi a prezentărilor şi partajarea acestora pentru alţi utilizatori. Acesta reprezintă un instrument foarte util pentru colaborarea dintre profesori şi elevi sau studenţi în ceea ce priveşte temele şi proiectele acestora, care vor putea fi accesate şi modificate de oriunde și oricând. În plus, acest utilitar garantează obținerea de feed-back-uri rapide din partea mai multor utilizatori în același timp, favorizând partajarea cu ușurință a tuturor documentelor create.

În al patrulea modul, intitulat “Platforma de e-learning Moodle”, accentul cade pe evidenţierea aspectelor generale și specifice de creare și configurare a unui cont pe platforma Moodle, utilizarea instrumentelor de comunicare sincronă și asincronă puse la dispoziție de platforma de e-learning, încărcarea temelor și testarea acestora prin instrumentul de tip chestionar oferit de platformă. Cursanții vor realiza un chestionar şi vor încărca pe platformă fișierele din teme. Munca individuală a participanţilor, de proiectare şi realizare practică este în centrul atenţiei pentru a reflecta posibilităţile pe care le are fiecare profesor în activitatea sa, atât în ceea ce priveşte competenţele sale înainte de formare, cât şi pe cele ce vor fi aprofundate participând la această activitate de formare.

În modulul cinci, intitulat “Realizarea prezentărilor profesionale cu Microsoft Power Point și Prezi”, obiectivul principal este dobândirea de către cursanți a abilităților necesare pentru utilizarea aplicațiilor Microsoft PowerPoint 2013 și Prezi pentru elaborarea unor prezentări dinamice și eficiente și identificarea posibilităților de îmbunătățire a procesului didactic folosind prezentările. Se va pune accent pe munca individuală a cursanților, în conceperea și crearea unor astfel de prezentări. În cadrul temei sunt abordate toate aspectele necesare atingerii obiectivului propus: prezentarea conceptelor și elementelor componente ale unei prezentări, formatarea unei prezentări și lucrul cu diferite obiecte în cadrul unei prezentări (imagini, WordArt-uri, ClipArt-uri, SmartArt-uri, sunete, secvențe video etc.), lucrul cu animații și efecte de tranziție și interacțiunea cu prezentarea în timpul derulării ei.

În modulul al șaselea, intitulat “Navigarea pe web şi proiectarea paginilor web statice”, accentul cade pe utilizarea unui editor HTML pentru elaborarea unui site web static. Participanţii se vor informa asupra acestora şi vor avea ocazia să aplice şi să verifice practic efectul lor. Rezultatele obţinute vor fi postate pe web. Munca individuală a participanţilor, de proiectare şi realizare practică este în centrul atenţiei pentru a reflecta posibilităţile pe care le are fiecare cadru didactic în activitatea sa, atât în ce priveşte competenţele sale înainte de formare, cât şi pe cele ce vor fi aprofundate participând la această activitate de formare.

Article categories

About author

No Comments

forum No comments yet

You can be first to leave a comment

Write a comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.

menu
menu